Szkolne Koło Caritas


Dnia 17.01.2020 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas częstowali ciasteczkami i ciepłą herbatką dziadków i babcie,którzy przybyli na uroczystość przygotowaną przez klasy 0-3 z okazji ich święta...

WYCIECZKA DO BIAŁEGOSTOKU

W dniu 12 grudnia uczniowie klasy siódmej i ósmej,członkowie Szkolnego Koła Caritas oraz ministranci wybrali się na wycieczkę do Białegostoku. Po drodze zatrzymaliśmy się w miejscowości Suchowola z wizytą w Izbie Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie przeszliśmy do obeliska, który stanowi geograficzny środek Europy.
Niesamowitych wrażeń dostarczyła nam pobyt w Papugarni ARA, w której mogliśmy obserwować, dotykać i karmić unikatowe gatunki ptaków. Kolejnym punktem wizyt w Białymstoku był Jamper Parku , tam na nauka salt, figlaków i innych ewolucji.
Wyjazd był udany, w miłej atmosferze z duża dawką śmiechu.
Klasa VIII

W czasie Wielkiego Postu nasze Szkolne Koło Caritas przyłączyło się do akcji "Dar juniora dla seniora". Przez cały ten okres dzieci wrzucały dobrowolne ofiary do puszek. Ma to na celu nauczyć nas ofiarności i wrażliwości na potrzeby innych. Podczas zbiórki udało nam się uzbierać ok. 300 zł, co zostało przeznaczone na Dom Księży Emerytów w Ełku.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za ofiarności.
Zosia Ciężkowska

W środę 27 lutego w Domu Księży Emerytów w Augustowie odbyły suę warsztaty dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Spotkanie miało tytuł ,,Cienei i Blaski Wolontariatu" a prowadzącym była Pani Monika Rybaczewska, koordynator ds. wolontariatu Caritas diecezji Siedleckiej, członek Komisji ds. Wolontariatu Caritas Polska.
Nasze koło również uczestniczyło w warsztatach, pojechaliśmy dość liczną grupą- 15 osób. Pani Monika ciekawie opowiadała o swojej karierze niesienia pomocy, o tych radosnych i smutnych stronach niesienia pomocy. A także zachęcała abyśmy codzienne znaleźli chociaż godzinę aby pomóc innym. I nie siedzieliśmy bez czynnie, naszym pierwszym zadaniem było napisanie krótkiego wierszyka o swoim Kole Caritas a następnie w różnych, grup bez użycia słów musieliśmy ustawić się w kolejności naszych miesięcy urodzenia, co dostarczyło nam wiele radości i zabawy.
Po warsztatach jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszego działania! Pragniemy czynić dobro dla innych!!
Małgorzata Raczkowska

Na wspólną wycieczkę integracyjną członków Szkolnego Koła Caritas i ministrantów wybraliśmy się w dniu 19 października do Aquaparku w Druskiennikach. Podróż rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, której przewodził Ks. Wojciech Serowik.
Po dojechaniu na miejsce otrzymaliśmy zegarki wstępu i szybko przebraliśmy się w stroje kąpielowe, licząc na świetną zabawę. I nie myliliśmy się! Obeszliśmy niemal wszystkie atrakcje parku m.in. rwącą rzekę czy ekstremalne zjeżdżalnie! Czas upłynął nam bardzo szybko.
Podróż powrotna minęła nam w świetnych nastrojach. Słuchając muzyki, jedliśmy ciastka od Księdza Arkadiusza.
Dziękujemy wszystkim sponsorom: Dyrektorowi Szkoły Panu Dariuszowi Sudykowi oraz Ks. Proboszczowi Arkadiuszowi Pietuszewskiemu za umożliwienie nam tak wspaniałej zabawy!!
Małgorzata Raczkowska

Zarząd Szkolnego Koła Caritas

Małgorzata Raczkowska- przewodnicząca Sylwia Naumowicz

Karolina Ledniowska Barbara Pużyńska Agnieszka Daniłowicz

"Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy"

~ Matka Teresa z Kalkuty

Jak co roku z okazji Dnia Papieskiego część członków Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej wybrało się do miejscowości Gorczyca, gdzie znajduję się obelisko upamiętniające wizytę Jana Pawła II na naszej ziemi. Miejsce to otaczamy szczególną opieką. Zawsze wokół obeliska sprzątamy, grabimy liście, zapalamy znicze, przynosimy kwiaty. Przede wszystkim nie brakuje ulubionej modlitwy św. Jana Pawła II - różańca. Na zakończenie zawsze śpiewamy "Barkę". Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca. Zofia Ciężkowska

Dnia 10. 05. 2018 uczniowie gimnazjum w Płaskiej, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, wzięli udział w warsztatach dotyczących projektu „Mały Wielki Sport” w Domu Księży Emerytów w Augustowie. Podczas zajęć poruszone zostały zagadnienia dotyczące organizowania akcji promocyjnych oraz ich elementy składowych. Wspólnie pracowali nad przygotowaniem gadżetów promocyjnych. W warsztatach wzięli udział także uczniowie z Sejn i Suwałk. Po opracowaniu trzech strategii zostaną one poddane glosowaniu na facebookowym profilu ełckiej Caritas. Zwycięski projekt posłuży do przygotowania gadżetów (torby sportowej, koszulki, plakatu) promujących aktywność ruchową.

Karolina Ledniowska

Wizyta
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura w naszej szkole.
Dnia 21 marca 2018r. nasza szkoła miała zaszczyt gościć księdza biskupa diecezji ełckiej Jerzego Mazura. Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali część artystyczną. Po występie ksiądz biskup pobłogosławił całą społeczność szkolną i udał się do miejsca którym była przygotowana wystawa upamiętniająca pobyt św. Jana Pawła II na naszej ziemi.
W trakcie pobytu dokonał także wpisu do kroniki szkolnej oraz kroniki Szkolnego Koła Caritas. Mieliśmy możliwośc krótkiej rozmowy z ksiedzem biskupem, w któerj podziękował nam za podejmowane inicjatywy i zachęcił do dalszej pracy słowami:
,, Być dobrym to nie trudno - trzeba tylko chcieć".

Agnieszka Daniłowicz

Dnia 15 lutego 2018r. Członkowie Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w warsztatach pt. „Wolontariat z misją'', które odbyły się w Augustowie. Prowadziła je Pani Karolina Wodzyńska, która była na misji w Domu Dziedzka w Kapshagay w państwie Kazahstan.
Przedstawiła nam ,jak wygląda praca na misji i uświadomiła, że pomaganie innym bez względu na ich pochodzenie jest ważne.
My także pragniemy podjąć inicjatywę pomagania innym. O swoich planach społeczność uczniowską będziemy informować na bieżąco. Liczymy na aktywną pomoc naszych koleżanek i kolegów.
Asia i Sylwia

Dnia 19 stycznia 2018r. Członkowie Szkolnego Koła Caritas pomagali uczniom młodszych klas w organizacji uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Wolontariusze witali przybyłych gości i wskazywali im drogę do sali gimnastycznej, na której już czekali wnuczki i wnukowie. W trakcie przepięknych występów młodszych dzieci członkowie SKC częstowali babcie i dziadków ciastkami, herbatą i kawą. Panowała sympatyczna, radosna atmosfera.
Dziękujemy nauczycielom, którzy zgodzili się na pracę wolontariuszy mimo trwających lekcji.

Krzysztof Pużyński

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej powstało w grudniu 2011 roku.
Jest organizacją dziecięcą działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji szkoły. Koło włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i parafię oraz Caritas Diecezji Ełckiej. Opiekunem Koła jest p. Marta Romańczuk. Obecnie Koło liczy 40 członków.

We wrześniu został wybrany nowy zarząd Koła, którego skład stanowi:

Małgorzata Raczkowska – przewodnicząca
Krzysztof Pużyński
Agnieszka Daniłowicz
Sylwia Naumowicz
Aleksandra Gołaszewska.

Działając w SKC wolontariusze starają się robić wiele dobrego dla szkoły i środowiska lokalnego.

Agnieszka Daniłowicz