Biblioteka


POWIATOWY SUKCES MŁODZIEŻY
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁASKIEJ

3 grudnia 2019r. dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej po raz kolejny wzięły udział w międzyszkolnym powiatowym konkursie czytelniczym organizowanym przez Augustowskie Placówki Kultury - Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół Społecznych STO. W tym roku były to Potyczki z „Jeżycjadą” Małgorzaty Musierowicz. Konkurs miał na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży, zdobywanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie rozwiązań zadań opartych na tekstach literackich i integrowanie uczniów przez wspólną zabawę i rywalizację. Drużyny wykonywały szereg ciekawych zadań, podczas których musiały wykazać się znajomością konkursowych tekstów, pomysłowością i umiejętnością współdziałania.
Od wielu edycji nasza szkoła melduje się w czołówce wśród laureatów tego konkursu. W tym roku także. Udział wzięło 11 szkół z całego powiatu. Drużyna z naszej szkoły ponownie zdobyła I miejsce! W skład zwycięskiej ekipy wchodzili: Martyna Ślużyńska, Aleksandra Wiśniewska i Olaf Bazylewicz – kl.VIII. Druga drużyna, w składzie: Julia Kuźnicka, Maja Puczyłowska i Bartosz Byliński – kl.VII, zajęła miejsce tuż za podium. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe. Młodzież w okresie przygotowawczym opieką otoczyły Panie: Edyta Skubis – nauczyciel bibliotekarz i Teresa Sewastynowicz – polonistka.
GRATULUJEMY!
Edyta Agnieszka Skubis

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Płaskiej - podsumowanie

 

Udział naszej szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa przyniósł wiele korzyści uczniom, pośrednio nauczycielom i rodzicom. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 924 książki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Program przysłużył się w znacznym stopniu uaktualnieniu zasobów lekturowych biblioteki, niezbędnych do realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego. Nastąpił wzrost liczby wypożyczonych książek, w porównaniu z analogicznym okresem roku szk. 2017/18.
Wśród nowych tytułów znalazły się bogato ilustrowane bajeczki i wierszyki dla najmłodszych, opowieści dla młodszych dzieci (teksty o różnym stopniu trudności czytania) i starszych uczniów szkoły podstawowej, ponadto książki z różnych dziedzin wiedzy - pozycje rozwijające myślenie, zainteresowania uczniów oraz poszerzające wiedzę o świecie.
Zakupiono także książki terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami, lektury z uproszczonym poziomem trudności czytania oraz pozycje wzbudzające empatię wobec dzieci wymagających szczególnej troski.
W każdej klasie przeprowadzone zostały różne projekty czytelnicze. Uczniowie biorący udział w promocji czytelnictwa wykorzystywali w działaniach nowe tytuły zakupione w ramach programu. Do pracy zaangażowani zostali nauczyciele klas 5l. i kl.0–III, wychowawcy pozostałych klas oraz nauczyciele języka polskiego, przyrody i plastyki. Wygłoszono także prelekcję dla rodziców na temat: Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Nauczyciel bibliotekarz przedstawił, przygotowaną przez siebie sugestywną prezentację, zagadnienia omówił na podstawie merytorycznego przygotowania i wieloletniego doświadczenia, przedstawił rodzicom przykładowe lektury.
Harmonogram, regulaminy i scenariusze działań przygotował nauczyciel bibliotekarz, który był również koordynatorem programu w szkole.
Edyta Skubis

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze:
po pierwsze książki,
po drugie książki,
po trzecie książki.
Stanisław Konarski

Podstawowym zadaniem każdej, także naszej, biblioteki szkolnej jest:
• zaszczepienie w świadomości uczniów poczucia istnienia biblioteki szkolnej, która nie jest tylko „magazynem książek”, ale żywym szkolnym organizmem
• wyposażenie uczniów w określony zasób wiedzy i umiejętności poprzez udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni – na miejscu, do pracowni na zajęcia
• doskonalenie umiejętności samokształcenia uczniów poprzez ulepszanie sprawności wyszukiwania informacji w zbiorach biblioteki i w sieci Internet, właściwego segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, poszanowania cudzego dorobku oraz rozpoznawania zagrożeń w sieci, m.in. w trakcie realizacji programu Edukacji czytelniczej i medialnej
• wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym, w pracy wychowawczej i opiekuńczej, m.in. poprzez dostosowywanie profilu zbiorów do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
• dążenie do stworzenia nowoczesnej bazy materiałów informacyjnych i dydaktycznych - drukowanych, ale także audiowizualnych i elektronicznych

Drogi uczniu – czytelniku:
• w bibliotece szkolnej odkryjesz magiczny świat książek
• każdego witamy z uśmiechem
• nie stawiamy ocen
• tu możesz spokojnie spędzić czas, np. czytając, przeglądając albumy i czasopisma, odrabiając zadania domowe
• tu nauczysz się jak sprawnie wyszukiwać informacje i rozwijać swoje pasje

W szkolnej bibliotece znajdziesz:
• lektury do języka polskiego
• książki z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
• nowości z literatury pięknej
• książki z literatury popularnonaukowej
• słowniki, encyklopedie
• wydawnictwa albumowe
• poradniki dla młodzieży
• literaturę regionalną
• literaturę pedagogiczną
• czasopisma przyrodnicze, od stycznia także inne
E.Skubis

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00
Wtorek: 9.00 - 14.00
Środa: 8.00 - 14.00
Czwartek: 8.00 - 14.00
Piątek: 8.00 - 14.00