Kadry


 

Dyrektor – Dariusz Sudyk

Wicedyrektor – Ewa Pużyńska

 

 

 

 

Nauczanie wczesnoszkolne – Teresa Jejer, Regina Stasiak, Grażyna Cieniewicz, Maria Skowrońska, Agata Wasilewska, Halina Wijas, Mirosława Sławińska

Język polski – Teresa Sewastynowicz, Lilianna Polkowska, Katarzyna Ślużyńska

Matematyka – Grażyna Naumowicz, Grażyna Skrzyszewska, Agata Pomichter, Henryk Sewastynowicz

 

Język angielski – Urszula Pietrewicz, Marzena Falko

Język niemiecki – Anna Abrycka

Język rosyjski – Teresa Sewastynowicz

Fizyka – Grażyna Skrzyszewska

Chemia – Bogumiła Łebska

Biologia – Bogumiła Łebska
Geografia – Marta Romańczuk

Historia i Wiedza o Społeczeństwie – Ewa Pużyńska, Ryszard Romańczuk

Przyroda – Agata Pomichter

Informatyka - Ryszard Romańczuk

 

Technika – Małgorzata Sudyk
Plastyka – Monika Jagłowska

Muzyka - Monika Jagłowska

Wychowanie fizyczne – Jolanta Klukowska-Milewska, Dariusz Sudyk,Henryk Sewastynowicz, Kinga Macierzyńska

Religia –Marta Romańczuk,