O szkole


W menu po lewej stronie, można znaleźć więcej informacji

na temat naszej placówki.

 

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Szkoła Podstawowa w Płaskiej jest szkołą o wieloletniej tradycji. Pracujemy nad tym, by pomóc naszym uczniom odnieść sukces na globalnym rynku. Dostosowujemy program nauki tak, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów szkoły, lecz również, aby jak najlepiej przygotować ich do egzaminów do szkoły średniej oraz dalszej edukacji.
Szkoła Podstawowa w Płaskiej już dzisiaj przygotowuje uczniów do życia w jutrzejszym świecie. Jest to możliwe dzięki doskonałej kadrze pedagogicznej, która zaraża pasją uczniów uczęszczających na zajęcia. Wszystko oparte jest o dobrze zbilansowany program, w którym zrównoważony nacisk kładziony jest na teorię oraz wiedzę praktyczną. Nasi nauczyciele potrafią przemienić naukę w dobrą i pożyteczną zabawę!

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania


Fundamenty misji naszej szkoły:
• Rozwój umiejętności naukowych i społecznych uczniów przy zapewnieniu im możliwości niezależnego rozwoju
• Zachęcanie uczniów do wyznaczania sobie rozsądnych celów i wspieraniu ich w pokonywaniu przeszkód, które pojawią się na drodze ich realizacji
• Umożliwienie uczniom poznania ich własnego rytmu nauki
• Wspieranie uczniów w najtrudniejszym okresie wyboru dalszej drogi edukacji
• Szkoła Podstawowa w Płaskiej rozbudza pasję do nauki u swoich uczniów.
• Osiągnęliśmy niezwykle wysoki poziom przeprowadzanych zajęć dzięki szerokiej gamie metod nauczania oraz zachęcaniu uczniów do brania aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych. Mogą oni w ten sposób poczuć, że biorą udział w procesie nauczania, co motywuje ich do dalszego działania i samodzielnej nauki pokonywania własnych barier.
• Dobrowolne zajęcia pozalekcyjne pozwalają uczniom na przeniesienie teoretycznego materiału edukacyjnego poznanego na lekcjach, do praktycznego świata jego zastosowań. Nauczyciele dostarczają pomysłów i zachęcają uczniów do przejęcia inicjatywy. W ten sposób uczniowie ćwiczą kreatywność, sami ustalają sobie cele oraz nabywają cenną wiedzę praktyczną.