Dobry zawód - fajne życie


Targi Edukacyjno- Zawodowe
Gimnazjaliści i uczniowie klasy ósmej, którzy kończą już szkołę, stoją przed dylematem- co dalej? W wyborze mogły pomóc Suwalskie Spotkania Edukacyjne. Uczniowie naszej szkoły kończący w tym roku szkolnym szkołę uczestniczyli wraz ze swoimi wychowawcami w Targach Edukacyjno- Zawodowych, które odbyły się 26 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach oraz w Zespole Szkól nr. 4 w Suwałkach. Wyjazd dla naszych uczniów zorganizowała pani wicedyrektor Ewa Pużyńska.
Podczas targów pod hasłem ,,DOBRY ZAWÓD- FAJNE ŻYCIE” szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe z terenu Suwalszczyzny zaprezentowały aktualną ofertę edukacyjną, wskazując korzyści nauki w konkretnym zawodzie. Uczniowie nasi mogli w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami poszczególnych szkól uzyskać potrzebne informacje.
L. Polkowska

Spotkanie mentoringowe.

W ramach projektu ,,Dobry zawód, fajne życie.” uczniowie Gimnazjum spotkali się z panią Alicją Polkowską, prowadzącą działalność gospodarczą. Właścicielka sklepu spożywczo-Przemysłowego w Strzelcowiźnie bardzo ciekawie przedstawiła młodzieży swoją działalność. Opowiedziała jak przebiegał proces zakładania firmy od pomysłu do jej powstania oraz jak się rozwija z dnia na dzień. Pani Alicja swoim zapałem i ciekawą prezentacją wzbudziła zainteresowanie gimnazjalistów. Była to dla nich bardzo ciekawa i pouczająca lekcja.
Ewa Pużyńska

Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Suwałkach.

6 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Suwałkach. Panie przedstawiły uczniom klas 3 gimnazjum i klasy 8 szkoły podstawowej ścieżkę edukacyjną, scharakteryzowały zawody oraz przedstawiły ofertę szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych w najbliższej okolicy. Młodzi ludzie zostali ukierunkowani czym powinni kierować się przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz jakie kryteria są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie było bardzo ciekawe i spotkało się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
Ewa Pużyńska

W dniu 07.02.2019 odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę, czyli VIII klasy szkoły podstawowej i III klas gimnazjum.
Spotkanie poprowadziła pani wicedyrektor Ewa Pużyńska, która zapoznała rodziców z terminami egzaminów i warunkami rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz procedurami egzaminacyjnymi i poinformowała rodziców, że w razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z nią a także z wychowawcami.
L. Polkowska

W ramach projektu edukacyjnego pt. „Dobry zawód- fajne życie”, uczniowie klas trzecich gimnazjum naszej szkoły w dniu 27.03.2018r. gościli w Sejnach.
Swoją wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania i zapoznania się z zasadami funkcjonowania Karczmy Litewskiej. W tym miejscu znajdziemy typowe oryginalne litewskie jedzenie. Właściciel przedstawił nam tajniki prowadzenia własnej działalności gastronomicznej, zobaczyliśmy wszystko od zaplecza. Dowiedzieliśmy się, że nie tylko dobra atmosfera, profesjonalizm, ale również serce włożone w pracę prowadzą do sukcesu. Upewnił nas w tym, że dobrze wybrany zawód to przyjemność i „fajne życie”.
Głównym programem naszego zwiedzania był jednak Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Przywitano nas widowiskowym pokazem musztry kelnerskiej, która łączy w sobie wszystkie rodzaje serwisów kelnerskich. Wymaga ona od przyszłych kelnerów sporej umiejętności i wiedzy, którą uczniowie mogą pozyskać w tej placówce.
Uczestniczyliśmy w zajęciach kulinarnych, składaliśmy serwetki wspólnie z uczniami tej szkoły, pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Wbrew pozorom nie jest to takie proste i wymaga dużej wprawy. Przedstawiono nam tajniki mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Nasza młodzież miała także możliwość zwiedzenia internatu, znajdującego się przy szkole i poznania warunków mieszkalnych uczniów.

W ramach projektu: ,,Dobry zawód -fajne życie” uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy ogłoszonego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Konkurs odbył się w dwóch etapach i składał się z testu wiedzy on-line.Do pierwszego etapu przystąpiło w naszej szkole 26 uczniów, z których 5 zakwalifikowało się do drugiego etapu: Zofia Ciężkowska, Karol Zakarzecki, Joanna Simonienko, Weronika Draźba, Krzysztof Pużyński. Zwycięzcą drugiego etapu konkursu został Krzysztof Pużyński.Dziękuję bardzo wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursie. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom.

Ewa Pużyńska

W grudniu odbyły się seminaria dla uczniów w ramach projektu: ,,Dobry zawód-fajne życie”. Udział w projekcie zadeklarowali wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
W ramach projektu prowadzonych będzie szereg działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a wśród nich:
• Spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami;
• Wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach;
• Konkursy dedykowane różnym zawodom;
• Kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe;
• Wsparcie dedykowane rodzicom.
Wszyscy uczniowie chętnie angażują się w kolejne działania i z niecierpliwością pytają o następne.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu " Dobry zawód -Fajne życie "

 

link do strony

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W dniu 19 września 2017 roku rodzice uczniów Gimnazjum w Płaskiej wzięli udział w seminarium w ramach projektu ,, DOBRY ZAWÓD- FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

 

 

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE" - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taką nazwę nosi projekt z zakresu doradztwa zawodowego, do którego przystąpiło nasze gimnazjum.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.
Planowane efekty:
• opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej,
• targi edukacyjno-zawodowe,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom,
• spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami,
• wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach,
• konkursy dedykowane różnym zawodom,
• kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe,
• wsparcie dedykowane rodzicom,
• wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji,
• organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom,
• warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.
Mamy nadzieję, że młodzież chętnie zaangażuje się w proponowane działania i przyczynią się one do podejmowania jak najtrafniejszych decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Ewa Pużyńska