Klasa 5 B


Wychowawca mgr  Katarzyna Ślużyńska

100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Z okazji tak wyjątkowego święta uczestniczyliśmy w niezapomnianych wydarzeniach.
3 listopada wzięliśmy udział w akcji sadzenia 100 dębów na stulecie odzyskania niepodległości, 10 listopada świetnie bawiliśmy się na festynie. 11 listopada był zaś dniem, który dostarczył nam wielu wzruszeń… Dziękujemy, że mogliśmy być razem.

Listopad – miesiąc zadumy…
Tradycyjnie w przededniu Wszystkich Świętych odwiedziliśmy miejsce pamięci. Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę

ŻEGNAJCIE WAKACJE, WITAJ SZKOŁO!
Jeszcze pachnie latem, pogoda iście wakacyjna, więc korzystamy! Ognisko na pożegnanie wakacji było okazją do wspólnej zabawy i rozmów na temat minionych wakacji i klasowych planów na nowy rok szkolny.
Samorząd klasowy już wybraliśmy…
Przewodniczący - Michał Szebiotko
Zastępca - Aleksandra Karecka
Skarbnik - Adrian Wiśniewski