Dobry zawód - fajne życie


Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu " Dobry zawód -Fajne życie "

 

link do strony

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W dniu 19 września 2017 roku rodzice uczniów Gimnazjum w Płaskiej wzięli udział w seminarium w ramach projektu ,, DOBRY ZAWÓD- FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

 

 

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE" - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taką nazwę nosi projekt z zakresu doradztwa zawodowego, do którego przystąpiło nasze gimnazjum.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.
Planowane efekty:
• opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej,
• targi edukacyjno-zawodowe,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom,
• spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami,
• wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach,
• konkursy dedykowane różnym zawodom,
• kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe,
• wsparcie dedykowane rodzicom,
• wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji,
• organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom,
• warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.
Mamy nadzieję, że młodzież chętnie zaangażuje się w proponowane działania i przyczynią się one do podejmowania jak najtrafniejszych decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Ewa Pużyńska