Dobry zawód - fajne życie


W ramach projektu: ,,Dobry zawód -fajne życie” uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy ogłoszonego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Konkurs odbył się w dwóch etapach i składał się z testu wiedzy on-line.Do pierwszego etapu przystąpiło w naszej szkole 26 uczniów, z których 5 zakwalifikowało się do drugiego etapu: Zofia Ciężkowska, Karol Zakarzecki, Joanna Simonienko, Weronika Draźba, Krzysztof Pużyński. Zwycięzcą drugiego etapu konkursu został Krzysztof Pużyński.Dziękuję bardzo wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursie. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom.

Ewa Pużyńska

W grudniu odbyły się seminaria dla uczniów w ramach projektu: ,,Dobry zawód-fajne życie”. Udział w projekcie zadeklarowali wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
W ramach projektu prowadzonych będzie szereg działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a wśród nich:
• Spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami;
• Wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach;
• Konkursy dedykowane różnym zawodom;
• Kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe;
• Wsparcie dedykowane rodzicom.
Wszyscy uczniowie chętnie angażują się w kolejne działania i z niecierpliwością pytają o następne.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu " Dobry zawód -Fajne życie "

 

link do strony

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W dniu 19 września 2017 roku rodzice uczniów Gimnazjum w Płaskiej wzięli udział w seminarium w ramach projektu ,, DOBRY ZAWÓD- FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

 

 

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE" - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taką nazwę nosi projekt z zakresu doradztwa zawodowego, do którego przystąpiło nasze gimnazjum.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.
Planowane efekty:
• opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej,
• targi edukacyjno-zawodowe,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom,
• spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami,
• wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach,
• konkursy dedykowane różnym zawodom,
• kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe,
• wsparcie dedykowane rodzicom,
• wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji,
• organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom,
• warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.
Mamy nadzieję, że młodzież chętnie zaangażuje się w proponowane działania i przyczynią się one do podejmowania jak najtrafniejszych decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Ewa Pużyńska