Dobry zawód - fajne życie


W ramach projektu edukacyjnego pt. „Dobry zawód- fajne życie”, uczniowie klas trzecich gimnazjum naszej szkoły w dniu 27.03.2018r. gościli w Sejnach.
Swoją wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania i zapoznania się z zasadami funkcjonowania Karczmy Litewskiej. W tym miejscu znajdziemy typowe oryginalne litewskie jedzenie. Właściciel przedstawił nam tajniki prowadzenia własnej działalności gastronomicznej, zobaczyliśmy wszystko od zaplecza. Dowiedzieliśmy się, że nie tylko dobra atmosfera, profesjonalizm, ale również serce włożone w pracę prowadzą do sukcesu. Upewnił nas w tym, że dobrze wybrany zawód to przyjemność i „fajne życie”.
Głównym programem naszego zwiedzania był jednak Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Przywitano nas widowiskowym pokazem musztry kelnerskiej, która łączy w sobie wszystkie rodzaje serwisów kelnerskich. Wymaga ona od przyszłych kelnerów sporej umiejętności i wiedzy, którą uczniowie mogą pozyskać w tej placówce.
Uczestniczyliśmy w zajęciach kulinarnych, składaliśmy serwetki wspólnie z uczniami tej szkoły, pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Wbrew pozorom nie jest to takie proste i wymaga dużej wprawy. Przedstawiono nam tajniki mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Nasza młodzież miała także możliwość zwiedzenia internatu, znajdującego się przy szkole i poznania warunków mieszkalnych uczniów.

W ramach projektu: ,,Dobry zawód -fajne życie” uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy ogłoszonego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Konkurs odbył się w dwóch etapach i składał się z testu wiedzy on-line.Do pierwszego etapu przystąpiło w naszej szkole 26 uczniów, z których 5 zakwalifikowało się do drugiego etapu: Zofia Ciężkowska, Karol Zakarzecki, Joanna Simonienko, Weronika Draźba, Krzysztof Pużyński. Zwycięzcą drugiego etapu konkursu został Krzysztof Pużyński.Dziękuję bardzo wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursie. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom.

Ewa Pużyńska

W grudniu odbyły się seminaria dla uczniów w ramach projektu: ,,Dobry zawód-fajne życie”. Udział w projekcie zadeklarowali wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
W ramach projektu prowadzonych będzie szereg działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a wśród nich:
• Spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami;
• Wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach;
• Konkursy dedykowane różnym zawodom;
• Kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe;
• Wsparcie dedykowane rodzicom.
Wszyscy uczniowie chętnie angażują się w kolejne działania i z niecierpliwością pytają o następne.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu " Dobry zawód -Fajne życie "

 

link do strony

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W dniu 19 września 2017 roku rodzice uczniów Gimnazjum w Płaskiej wzięli udział w seminarium w ramach projektu ,, DOBRY ZAWÓD- FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

 

 

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE" - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taką nazwę nosi projekt z zakresu doradztwa zawodowego, do którego przystąpiło nasze gimnazjum.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno-promocyjnych.
Planowane efekty:
• opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej,
• targi edukacyjno-zawodowe,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom,
• spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami,
• wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach,
• konkursy dedykowane różnym zawodom,
• kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe,
• wsparcie dedykowane rodzicom,
• wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji,
• organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom,
• warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.
Mamy nadzieję, że młodzież chętnie zaangażuje się w proponowane działania i przyczynią się one do podejmowania jak najtrafniejszych decyzji edukacyjno-zawodowych.

 

Ewa Pużyńska