Biblioteka


Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze:
po pierwsze książki,
po drugie książki,
po trzecie książki.
Stanisław Konarski

Podstawowym zadaniem każdej, także naszej, biblioteki szkolnej jest:
• zaszczepienie w świadomości uczniów poczucia istnienia biblioteki szkolnej, która nie jest tylko „magazynem książek”, ale żywym szkolnym organizmem
• wyposażenie uczniów w określony zasób wiedzy i umiejętności poprzez udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni – na miejscu, do pracowni na zajęcia
• doskonalenie umiejętności samokształcenia uczniów poprzez ulepszanie sprawności wyszukiwania informacji w zbiorach biblioteki i w sieci Internet, właściwego segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, poszanowania cudzego dorobku oraz rozpoznawania zagrożeń w sieci, m.in. w trakcie realizacji programu Edukacji czytelniczej i medialnej
• wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym, w pracy wychowawczej i opiekuńczej, m.in. poprzez dostosowywanie profilu zbiorów do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
• dążenie do stworzenia nowoczesnej bazy materiałów informacyjnych i dydaktycznych - drukowanych, ale także audiowizualnych i elektronicznych

Drogi uczniu – czytelniku:
• w bibliotece szkolnej odkryjesz magiczny świat książek
• każdego witamy z uśmiechem
• nie stawiamy ocen
• tu możesz spokojnie spędzić czas, np. czytając, przeglądając albumy i czasopisma, odrabiając zadania domowe
• tu nauczysz się jak sprawnie wyszukiwać informacje i rozwijać swoje pasje

W szkolnej bibliotece znajdziesz:
• lektury do języka polskiego
• książki z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
• nowości z literatury pięknej
• książki z literatury popularnonaukowej
• słowniki, encyklopedie
• wydawnictwa albumowe
• poradniki dla młodzieży
• literaturę regionalną
• literaturę pedagogiczną
• czasopisma przyrodnicze, od stycznia także inne
E.Skubis

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00
Wtorek: 9.00 - 14.00
Środa: 8.00 - 14.00
Czwartek: 8.00 - 14.00
Piątek: 8.00 - 14.00